Kilka słów

o naszym projekcie

Opis projektu

POZWÓLMY ZIEMI ODDYCHAĆ

Głównym celem projektu Pozwólmy Ziemi Oddychać jest podniesienie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat klimatu i czystości powietrza wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych, oraz realizacja kilku szkolnych
przedsięwzięć ekologicznych, mających na celu dbałość o czystość powietrza i klimatu. Powstał on w oparciu o autorską
koncepcję realizacji powyższych celów w oparciu o narzędzia permakultury oraz promocję stylu życia – zero waste, bowiem z wielu badań wynika, że ilość produkowanych obecnie gazów cieplarnianych można by zredukować przynajmniej o połowę poprzez wybory zwykłych ludzi w życiu codziennym, które można ująć w cztery grupy – dotyczące naszego mieszkania, komunikacji, jedzenia i zakupów.
Pozwólmy Ziemi Oddychać to projekt edukacyjny adresowany przede wszystkim do młodzieży licealnej, ich rodziców oraz nauczycieli i pozostałych członków społeczności
lokalnej V LO w Lublinie. Przy wdrażaniu projektu bazą będzie metoda design thinking inspirująca młodzież do myślenia projektowego w zakresie poszukiwania wyzwań i problemów, na które następnie wspólnie z nauczycielami poszukują rozwiązań.

Do głównych działań projektu należy:

– organizacja szkolnej konferencji podsumowującej wiedzę nt.
klimatu i czystości powietrza oraz innych wyzwań stojących
przed ludzkością w zakresie walki z kryzysem klimatycznym i
wybór tych, które mogą stać się najważniejsze dla
społeczności szkoły;
– zaproszenie wszystkich osób zainteresowanych udziałem w
szkolnym forum dyskusji o zrównoważonej przyszłości
swojego środowiska i stworzenie z nich tzw. „Science Teams” –
między klasowych zespołów złożonych z nauczycieli różnych
przedmiotów, uczniów, rodziców oraz zaproszonych do
współpracy innych osób, którzy wspólnie będą eksplorować
wybrane wyzwanie klimatyczne i szukać na nie rozwiązań;
– stworzenie platformy internetowej, stanowiącej główne
narzędzie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy
poszczególnymi zespołami projektowymi i innymi uczestnikami projektu;
– realizacja warsztatów permakultury: las odroślowy, użytkowe
i fitoremediacyjne żywopłoty, grządki fasadowe i wyniesione,
carbon farming, kompostownik, domki dla owadów, łąka
kwietna itp., oraz budowy szkolnego zegara klimatycznego i
punkt pomiaru jakości powietrza;
– organizacja artystycznych konkursów ekologicznych w kilku
kategoriach (literacka, plastyczna, muzyczna, fotograficzna,
filmowa itp.) adresowanych do uczniów klas VII i VIII SP z
Lublina i okolic. Dodatkową kategorią będzie konkurs na
produkt w stylu zero waste, który można wykorzystać w
codziennym życiu.
– organizacja szkolnej konferencji podsumowującej realizację
projektu czyli świętowanie, prezentacja produktów i rezultatów projektu, ogłoszenie wyników konkursów.
Z uwagi na sytuację pandemiczną większość działań odbędzie
się online, a warsztaty teoretyczne z zachowaniem zalecanego
reżimu sanitarnego.
Cele, założenia i zadania projektu zaplanowano tak, aby każdy
odpowiedział sobie na pytanie: Co ja mogę zrobić?

0 +
Posadzonych krzewów
0
Adoptowanych sadzonek
0 +
uczestników
0 +
Mieszkańców
Skip to content